Lịch khai giảng & Giáo trình

UX ở mọi nơi trong cuộc sống

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/98c4e29a-df8e-4b48-be10-682d3f7f0376/Design_Lover.jpg

Mình yêu UX vì đó là một cách để giải quyết nhiều vấn đề. Ví dụ:

Trong cuộc sống, cả Digital lẫn Physical Product có rất nhiều vấn đề đang tồn tại. Giá trị của thiết kế phụ thuộc vào vấn đề mà nó đang giải quyết.

Đó là lý do mình quyết định mở lớp về tư duy UX, khoá học này sẽ giúp các bạn nhận diện các vấn đề (70% nội dung) và tìm những cách sáng tạo nhất để giải quyết các vấn đề đó (30% còn lại).

Thông tin giảng viên

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/2fe3d174-a14c-4dbf-83f1-eaa45cb9419d/IMG_0740.jpg

Nguyễn Vương Chung

Dự án nổi bật

UXF's Blog


Powered by Fruition