Nơi bọn mình chia sẻ các case study, truyện tranh và góc nhìn

UXVN 2022 Recap: Phần 3: Những góc nhìn mới có thể bạn chưa biết

UXVN 2022 Recap: Phần 3: Những góc nhìn mới có ...

Ngoài sự thấu cảm với người dùng, người thiết kế cần điều gì? Tư duy hệ thống thì khác gì với Tư duy thiết kế?

UXVN 2022 Recap: Phần 3: Những góc nhìn mới có ...

Ngoài sự thấu cảm với người dùng, người thiết kế cần điều gì? Tư duy hệ thống thì khác gì với Tư duy thiết kế?

UXVN 2022 Recap: Phần 2: Cùng team lan tỏa tinh thần sản phẩm

UXVN 2022 Recap: Phần 2: Cùng team lan tỏa tinh...

Thiết kế có phải là trò chơi đồng đội? Nhân sinh quan là gì? Xây dựng văn hoá team Design như thế nào?

UXVN 2022 Recap: Phần 2: Cùng team lan tỏa tinh...

Thiết kế có phải là trò chơi đồng đội? Nhân sinh quan là gì? Xây dựng văn hoá team Design như thế nào?

UXVN 2022 Recap: Phần 1: Những người thiết kế sản phẩm đang làm gì?

UXVN 2022 Recap: Phần 1: Những người thiết kế s...

Dấn thân vào ngành UX/UI, rồi sao nữa? Làm sao để nâng tầm ảnh hưởng của Designer?

UXVN 2022 Recap: Phần 1: Những người thiết kế s...

Dấn thân vào ngành UX/UI, rồi sao nữa? Làm sao để nâng tầm ảnh hưởng của Designer?

Cái giá phải trả khi đi học

Cái giá phải trả khi đi học

Khi đi học, chúng ta đều kỳ vọng điều gì đó, như là: áp dụng UX vào công việc, combat chiến hơn với các stakeholder khác

Cái giá phải trả khi đi học

Khi đi học, chúng ta đều kỳ vọng điều gì đó, như là: áp dụng UX vào công việc, combat chiến hơn với các stakeholder khác

UX Case study: Tối ưu luồng đặt vé Website VietjetAir

Case study: Tối ưu luồng đặt vé Website VietjetAir

Với những persona cho sẵn, trích từ bài làm của các bạn học viên khóa UXF K2. Nhóm học viên UXDP04 đã áp dụng các phương pháp Heuristic Evaluation và...

Case study: Tối ưu luồng đặt vé Website VietjetAir

Với những persona cho sẵn, trích từ bài làm của các bạn học viên khóa UXF K2. Nhóm học viên UXDP04 đã áp dụng các phương pháp Heuristic Evaluation và...

UX Case study: Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọc viết hiệu quả

Case study: Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọ...

Dựa vào những thông tin đã thu thập được từ phần User Interview, nhóm đã đúc kết được những pattern chung và từ đó chia ra làm 3 nhóm persona...

Case study: Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọ...

Dựa vào những thông tin đã thu thập được từ phần User Interview, nhóm đã đúc kết được những pattern chung và từ đó chia ra làm 3 nhóm persona...