Nơi bọn mình chia sẻ các case study, truyện tranh và góc nhìn

Môi trường UX ở Việt Nam

Môi trường UX ở Việt Nam ảnh hưởng thế nào tới ...

Bài viết này nói về vai trò và đặc điểm của UX Design trong từng nhóm công ty tại Việt Nam. Tùy theo từng công ty, dự án, mô hình...

Môi trường UX ở Việt Nam ảnh hưởng thế nào tới ...

Bài viết này nói về vai trò và đặc điểm của UX Design trong từng nhóm công ty tại Việt Nam. Tùy theo từng công ty, dự án, mô hình...

Behance/ Dribbble

Behance/ Dribbble

Hãy tưởng tượng chúng ta đang trong một dự án mới, ví dụ như thiết kế Chatbot order đồ ăn cho một cửa hàng fastfood tại Hàn Quốc. Chúng ta...

Behance/ Dribbble

Hãy tưởng tượng chúng ta đang trong một dự án mới, ví dụ như thiết kế Chatbot order đồ ăn cho một cửa hàng fastfood tại Hàn Quốc. Chúng ta...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 2: Xu hướng, chiến lược, data-driven design

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 2: Xu hướng, ch...

Trong phần của mình, Poon nói về các xu hướng của thiết kế năm 2019. Xu hướng đầu tiên, a cho rằng đó là: Design system, các brand đang ngày...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 2: Xu hướng, ch...

Trong phần của mình, Poon nói về các xu hướng của thiết kế năm 2019. Xu hướng đầu tiên, a cho rằng đó là: Design system, các brand đang ngày...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 3: Lộ trình sự nghiệp

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 3: Lộ trình sự ...

Chà, nói về thành công à? Lại còn tình yêu và đam mê nữa chứ! Nghe có vẻ vừa cao vừa xa, trưa nay ăn gì còn không rõ, làm...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 3: Lộ trình sự ...

Chà, nói về thành công à? Lại còn tình yêu và đam mê nữa chứ! Nghe có vẻ vừa cao vừa xa, trưa nay ăn gì còn không rõ, làm...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 1: Design Sprint 2.0, Remote Testing, Inclusive Design

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 1: Design Sprin...

UX Vietnam Festival 2018 là sự kiện lớn nhất đã tổ chức về UX tại Việt Nam theo quan sát của mình. Trước đây các sự kiện như Vietnam Web...

UX Vietnam Festival 2018 — Phần 1: Design Sprin...

UX Vietnam Festival 2018 là sự kiện lớn nhất đã tổ chức về UX tại Việt Nam theo quan sát của mình. Trước đây các sự kiện như Vietnam Web...

Chuyện lớp học UX Foundation - Thay đổi

Chuyện lớp học - Thay đổi

Sau sự việc hôm qua thì tôi đã thay đổi. Từ một: Người khích lệ, tôi đã chuyển sang một trạng thái mới: người trừng phạt

Chuyện lớp học - Thay đổi

Sau sự việc hôm qua thì tôi đã thay đổi. Từ một: Người khích lệ, tôi đã chuyển sang một trạng thái mới: người trừng phạt