Khóa học UX dành cho những người hay hỏi sao lại thế?

Sao lại làm tính năng này? Sao lại thiết kế như vậy? Sao không thuyết phục được stakeholder? Hoặc quan trọng hơn: Sao mình đi làm không vui?