Bài viết

Đồ án tốt nghiệp

Psychology in UX Design

Thiết kế lại luồng đặt vé máy bay của Website VietjetAir 

 • 37 phút xem

 

UX Foundation

Tối ưu ứng dụng On Market

 • 20 phút đọc

 

UX Foundation

Giải pháp học Tiếng Anh 

 • 23 phút đọc

 

Truyện tranh

Lọ mọ đóng góp

Recap

UX Festival 2022 - Phần 1: Những người thiết kế sản phẩm đang làm gì?

 • 15 phút đọc

 

Recap

UX Festival 2022 -  Phần 2

 • 30 phút đọc

 

Recap

UX Festival 2022 - Phần 3

 • 22 phút đọc

 

Chia sẻ

Learn, play together

 • 5 phút đọc

 

Chia sẻ

Cảm xúc và thiết kế

 • 7 phút đọc

 

Chia sẻ

Môi trường UX tại Việt Nam và yêu cầu công việc?

 • 16 phút đọc

 

Chia sẻ

Behance/ Dribbble

 • 2 phút đọc

 

Chia sẻ

Đường cong đuôi mỡ

 • 3 phút đọc

 

Chia sẻ

Chuyện lớp học: Thay đổi

 • 3 phút đọc

 

Chia sẻ

Sức mạnh của sự đơn giản

 • 3 phút đọc

 

Recap

UX Festival 2018 — Phần 1: Design Sprint 2.0, Remote Testing

 • 5 phút đọc

 

Recap

UX Festival 2018 — Phần 2

 • 9 phút đọc

 

Recap

UX Festival 2018 — Phần 3

 • 11 phút đọc

 
 • hello@uxfoundation.vn

 • Số 8 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • 098 3311 490


Copyright © UX Foundation  -  Build with GemPages