Đăng ký khóa học

Khóa UI Foundation Online UIF K3 - Khai giảng tháng 12

🕙 Khai giảng: 11/12/2023   🧑‍🏫 Giảng Viên: Nguyễn Hoàng Anh

✍️ 

Bước 1: Đăng ký 

Các bạn sẽ điền đơn đăng ký và thanh toán trước 50% học phí theo hướng dẫn bên dưới. Sau khi kiểm tra, bọn mình sẽ gửi Email và SMS xác nhận thành công cho bạn.

🤩

Bước 2: Tham gia cộng đồng

Ngay sau đăng ký, các bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào cộng đồng UX Foundation để tham gia các hoạt động nội bộ như Portfolio Review, Nhóm đọc sách... trong thời gian chờ khai giảng.

🏋️

Bước 3: Chuẩn bị khai giảng

2 tuần trước khai giảng, bạn sẽ nhận được Email và SMS về nhưng tài liệu chuẩn bị cho khai giảng và thông tin hoàn thiện 50% học phí còn lại.


  • hello@uxfoundation.vn

  • Số 8 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • 098 3311 490


Copyright © UX Foundation  -  Build with GemPages