Tổng hợp Case Study

Mời các bạn cùng xem qua các dự án được thực hiện bới học viên để hiểu thêm về thành phẩm của mỗi khóa

All

Psychology in UX Design

UI Foundation

UX Foundation

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesign the Money Lover App to cultivate the habit of expense tracking

🕔 5 thg 6, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Banking app for young people

🕔 10 thg 3, 2024

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp giúp tập luyện thể thao hiệu quả hơn

🕔 14 thg 1, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning Banking mobile app

🕔 8 thg 1, 2024

Psychology in UX Design

Dự án thực tế

Tối ưu trải nghiệm của 1st-time user trên ứng dụng Cubable

🕔 27 thg 2, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Tối ưu Notion để giúp user xây dựng Second Brain hiệu quả hơn

🕔 27 thg 12, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning the apartment buying flow on the Cenhomes.vn

🕔 5 thg 12, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Kroger: Reimagining the Future of Online Grocery Shopping

🕔 19 thg 11, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning flight booking flow on VietJet Air’s website

🕔 3 thg 6, 2023

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

VNFXO: Securities exchange

🕔 30 thg 9, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Simple Smiles: Helping parents keep track of their expenses

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Xây dựng giải pháp giúp người dùng quản lý thời gian của họ hiệu quả hơn

🕔 5 thg 1, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Helping football enthusiasts with hiring pitches and opponent teams

🕔 24 thg 11, 2021

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp các bà mẹ bỉm sữa bán hàng Dropship

🕔 6 thg 2, 2022

UX Foundation

Dự án thực tế

Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọc viết hiệu quả

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

SparkMentor: Empowering Mentors

🕔 2 thg 12, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giái pháp chăm sóc sửa khỏe cho người nhà mắc bệnh

🕔 19 thg 11, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Research report: Game-based learning

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Competitive Analysis: VietjetAir purchasing flow

🕔 9 thg 6, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

An Online teching platform that helps teachers organize interesting lessons

🕔 25 thg 8, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp cho học viên hướng nội dễ dàng hòa nhập trong môi trường học

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

AEON: Evaluating Purchasing Flow for Fresh Produce

🕔 18 thg 11, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

XULU Platform: Helping users feel satisfied when purchasing Artisan Keycap

🕔 4 thg 5, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

MyVinpearl UX Case Study

🕔 18 thg 8, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Discovery Research: Simplifying Learning English for Adults in Vietnam

🕔 4 thg 11, 2023

Tổng hợp Case Study

Mời các bạn cùng xem qua các dự án được thực hiện bới học viên để hiểu thêm về thành phẩm của mỗi khóa

All

Psychology in UX Design

UI Foundation

UX Foundation

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesign the Money Lover App to cultivate the habit of expense tracking

🕔 5 thg 6, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Banking app for young people

🕔 10 thg 3, 2024

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp giúp tập luyện thể thao hiệu quả hơn

🕔 14 thg 1, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning Banking mobile app

🕔 8 thg 1, 2024

Psychology in UX Design

Dự án thực tế

Tối ưu trải nghiệm của 1st-time user trên ứng dụng Cubable

🕔 27 thg 2, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Tối ưu Notion để giúp user xây dựng Second Brain hiệu quả hơn

🕔 27 thg 12, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning the apartment buying flow on the Cenhomes.vn

🕔 5 thg 12, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Kroger: Reimagining the Future of Online Grocery Shopping

🕔 19 thg 11, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning flight booking flow on VietJet Air’s website

🕔 3 thg 6, 2023

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

VNFXO: Securities exchange

🕔 30 thg 9, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Simple Smiles: Helping parents keep track of their expenses

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Xây dựng giải pháp giúp người dùng quản lý thời gian của họ hiệu quả hơn

🕔 5 thg 1, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Helping football enthusiasts with hiring pitches and opponent teams

🕔 24 thg 11, 2021

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp các bà mẹ bỉm sữa bán hàng Dropship

🕔 6 thg 2, 2022

UX Foundation

Dự án thực tế

Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọc viết hiệu quả

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

SparkMentor: Empowering Mentors

🕔 2 thg 12, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giái pháp chăm sóc sửa khỏe cho người nhà mắc bệnh

🕔 19 thg 11, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Research report: Game-based learning

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Competitive Analysis: VietjetAir purchasing flow

🕔 9 thg 6, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

An Online teching platform that helps teachers organize interesting lessons

🕔 25 thg 8, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp cho học viên hướng nội dễ dàng hòa nhập trong môi trường học

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

AEON: Evaluating Purchasing Flow for Fresh Produce

🕔 18 thg 11, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

XULU Platform: Helping users feel satisfied when purchasing Artisan Keycap

🕔 4 thg 5, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

MyVinpearl UX Case Study

🕔 18 thg 8, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Discovery Research: Simplifying Learning English for Adults in Vietnam

🕔 4 thg 11, 2023

Tổng hợp Case Study

Mời các bạn cùng xem qua các dự án được thực hiện bới học viên để hiểu thêm về thành phẩm của mỗi khóa

All

Psychology in UX Design

UI Foundation

UX Foundation

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesign the Money Lover App to cultivate the habit of expense tracking

🕔 5 thg 6, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Banking app for young people

🕔 10 thg 3, 2024

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp giúp tập luyện thể thao hiệu quả hơn

🕔 14 thg 1, 2024

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning Banking mobile app

🕔 8 thg 1, 2024

Psychology in UX Design

Dự án thực tế

Tối ưu trải nghiệm của 1st-time user trên ứng dụng Cubable

🕔 27 thg 2, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Tối ưu Notion để giúp user xây dựng Second Brain hiệu quả hơn

🕔 27 thg 12, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning the apartment buying flow on the Cenhomes.vn

🕔 5 thg 12, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Kroger: Reimagining the Future of Online Grocery Shopping

🕔 19 thg 11, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Redesigning flight booking flow on VietJet Air’s website

🕔 3 thg 6, 2023

UI Foundation

Đồ án tốt nghiệp

VNFXO: Securities exchange

🕔 30 thg 9, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

Simple Smiles: Helping parents keep track of their expenses

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Xây dựng giải pháp giúp người dùng quản lý thời gian của họ hiệu quả hơn

🕔 5 thg 1, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Helping football enthusiasts with hiring pitches and opponent teams

🕔 24 thg 11, 2021

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp các bà mẹ bỉm sữa bán hàng Dropship

🕔 6 thg 2, 2022

UX Foundation

Dự án thực tế

Giúp người bận rộn học tiếng Anh đọc viết hiệu quả

🕔 22 thg 5, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

SparkMentor: Empowering Mentors

🕔 2 thg 12, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giái pháp chăm sóc sửa khỏe cho người nhà mắc bệnh

🕔 19 thg 11, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Research report: Game-based learning

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

Competitive Analysis: VietjetAir purchasing flow

🕔 9 thg 6, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

An Online teching platform that helps teachers organize interesting lessons

🕔 25 thg 8, 2022

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Giúp cho học viên hướng nội dễ dàng hòa nhập trong môi trường học

🕔 8 thg 9, 2022

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

AEON: Evaluating Purchasing Flow for Fresh Produce

🕔 18 thg 11, 2023

UX Foundation

Dự án thực tế

XULU Platform: Helping users feel satisfied when purchasing Artisan Keycap

🕔 4 thg 5, 2023

Psychology in UX Design

Đồ án tốt nghiệp

MyVinpearl UX Case Study

🕔 18 thg 8, 2023

UX Foundation

Đồ án tốt nghiệp

Discovery Research: Simplifying Learning English for Adults in Vietnam

🕔 4 thg 11, 2023